دلم نمياد

amirhosseinnaja

ترانه سرا
هنرمند
عضو سایت
20/11/09
166
46
28
تهران
دلم نمياد


می خوام بهش بگم بره دلم نمياد ........از تو دلم بيرون بره دلش نمی خواد
خدا کنه ديگه نگه واسم می ميره...........می ترسم که بگم بره آهش بگيره
کمکم کن ای خدا اون بشه ازم جدا................حتی از ته دلش نزنه منو صدا
کمکم کن ای خدا با من نمونه .......................منو عشق آخرش ديگه ندونه
می خوام اينو باور کنه ديگه تمومه..............بودن من کنار اون ديگه حرومه
سخته برام چه جور بگم که نمی خوامت ......از دل من بيرون بره نگه می خوامت
يه جور بره اما نرنجه از دل من.................... نگاه آخرش نباشه مشکل من
کمکم کن ای خدا اون بشه ازم جدا................حتی از ته دلش نزنه منو صدا
کمکم کن ای خدا با من نمونه .......................منو عشق آخرش ديگه ندونه

ترانه سرا: امير حسين نجف آبادی
خواننده : مصطفی فتاحی
تنظيم کننده: آرمين نصرتی