در مورد سریال نامبر در گیتار الکتریک ( fender )

  • شروع کننده موضوع fender
  • تاریخ شروع

fender

Banned
5/2/10
302
119
0
سلاریس
تا حالا به serial no که در پشت headstock گیتارتون هست توجه کردید ؟
امروز در مورد سریال نامبر ساز محترم Fender صحبت میکنم

serial no معرف سال ساخت و سری گیتار است


Up to 6,000 1950 to 1954
Up to 10,000 1954 to 1956
10,000s 1955 to 1956
10,000s to 20,000s 1957
20,000s to 30,000s 1958
30,000s to 40,000s 1959
40,000s to 50,000s 1960
50,000s to 70,000s 1961
60,000s to 90,000s 1962
80,000s to 90,000s 1963
90,000s up to L10,000s 1963
L10,000s up to L20,000s 1963
L20,000s up to L50,000s 1964

L50,000s up to L90,000s 1965
100,000s 1965
100,000s to 200,000s 1966 to 1967
200,000s 1968
200,000s to 300,000s 1969 to 1970
300,000s 1971 to 1972
300,000s to 500,000s 1973
400,000s to 500,000s 1974 to 1975
500,000s to 700,000s 1976


76 + 5 digits
S6 + 5 digits 1976
S7 + 5 digits
S8 + 5 digits 1977
S7 + 5 digits
S8 + 5 digits
S9 + 5 digits 1978
S9 + 5 digits
E0 + 5 digits 1979
S9 + 5 digits
E0 + 5 digits
E1 + 5 digits 1980
S9 + 5 digits
E0 + 5 digits
E1 + 5 digits 1981

EI + 5 digits
E2 + 5 digits
E3 + 5 digits
V + 4, 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1982
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)


E2 + 5 digits
E3 + 5 digits
V + 4, 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1983
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E3 + 5 digits
E4 + 5 digits
V + 4, 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1984
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)


E3 + 5 5 digits
E4 + 5 5 digits
V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1985
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1986
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E4 + 5 5 digits
V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1987
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E4 + 5 5 digits
E8 + 5 5 digits
V + 4, 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1988
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
E8 + 5 5 digits
E9 + 5 5 digits
V + 5 or 6 5 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1989
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)

E9 + 5 digits
N9 + 5 digits
N0 + 5 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1990
(For U.S. Vintage Series, check neck date for specific year)
N0 + 5 digits
N1 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 v (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1991
N1 + 5 or 6 digits
N2 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1992
N2 + 5 or 6 digits
N3 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1993
N3 + 5 or 6 digits
N4 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1994
N4 + 5 or 6 digits
N5 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1995
N5 + 5 or 6 digits
N6 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1996
N6 + 6 or 6 digits
N7 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 v (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster) 1997
N7 + 5 or 6 digits
N8 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series) 1998
N8 + 5 or 6 DIGITS
N9 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster) 1999
1999

N9 + 5 or 6 digits
Z0 + 5 or 6 digits
DZ0 + 5 or 6 digits (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2000
Z0 + 5 or 6 digits
Z1 + 5 or 6 digits
DZ1 + 5 or 6 digits (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2001
Z1 + 5 or 6 digits
Z2 + 5 or 6 digits
DZ2 + 5 or 6 digits (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2002
Z2 + 5 or 6 digits
Z3 + 5 or 6 digits
DZ3 + 5 or 6 digits (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster) 2003
Z3 + 5 or 6 digits
Z4 + 5 or 6 digits
DZ4 + 5 or 6 digits (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster)
XN4 + 4 digits 2004
Z4 + 5 or 6 digits
Z5 + 5 or 6 digits
DZ5 + 5 or 6 digits (Am. Deluxe)
V + 5 or 6 digits (American Vintage Series except '52 Telecaster)
XN5 + 4 digits 2005

AMXN + 6 digits California Series electric guitars and basses; 1997 and 1998
DN + 6 digits American Deluxe series instruments; 1998 and 1999
NC(XXXXXX) Squier® Strat Bullets (dating unclear)
FN(XXXXXX) U.S.-made guitars and basses destined for export market. Some may have stayed in the U.S. or found their way back (made to Standard Stratocaster specs; dating unclear)
I(XXXXXXX) A limited number of these "I" series guitars were made in 1989 and 1990. They were made for the export market and have "Made in USA" stamped on the neck heel.
LE(XXXXXX) Blonde Jazzmaster® and Jaguar® guitars with gold hardware made in 1994. Sold as a promotional three-piece set with a Blonde Deluxe Reverb® Amp
CN(XXXXXX)
VN(XXXXXX) Korean-made Fender/Squier guitars (dating unclear)
CA(XXXXX) Gold Stratocaster; 1981, 1982 and 1983
CB(XXXXX) Precision® Bass Special from 1981, CB(XXXXX) Gold Jazz® Bass from 1982
CC(XXXXX) Walnut Stratocaster; 1981, 1982 and 1983
CE(XXXXX) Precision Bass Special from 1981; Black and Gold Telecaster from 1981-1982
CD(XXXXX)
CO(XXXXX) Precision Bass Special (Walnut) from 1982
GO(XXXXX) Precision Bass Special (Walnut) from 1982, Gold Stratocaster from 1982-1983
D(XXXXXX) Jazz Bass from 1982

SE(XXXXXX)
SN(XXXXXX)
SZ(XXXXXX) Signature Series Instruments
SE8(XXXXX)-1988, SE9(XXXXX)-1989
SN0(XXXXX)-'90, SN1(XXXXX)-'90, SN2(XXXXX)-'92, etc.
SZ0(XXXXX)-2000, SZ1(XXXXX)-2001, SZ2(XXXXX)-2002, etc.
3 digits of 500 35TH Anniversary Strat from 1989-1990
G(XXXXXX) "Start" from about 1980, (Gold hardware, two-position rotary tone switch)
4 digits stamped on bridge plate U.S. '52 Vintage Telecaster 1982-1988 (Check neck date for specific year)
5 digits stamped on bridge plate U.S. '52 Vintage Telecaster 1988-present (Check neck date for specific year)
T(XXXXXX) Tribute series instruments
C(XXXXXX) Collectors Series
XN(XXXXX) FSRs and '52 Teles

اینا در مورد فندر های امریکایی بودن اگه فندر japan یا mexic دارید بگید سریال اونا رو هم بزارم
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
سلام متین جان
مرسی از تاپیکت! لطفا سریال نامبر Fender Mexican Standard Stratocaster رو هم بذاری.
متشکرم.