درخواست vst پد و درام كيت هندي.

soroush

هنرمند
25/8/09
40
11
8
اهواز
سلام
من پد ها و درام کیت های هندی می خواهم (کم حجم) لطفا سریع