دانلود Zero-G - Chemical Synths Refill

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA

این پک شامل صداهای سینس های ماورائی reason هست و در سلکشن مجله SOUND ON SOUND, UK پنج ستاره شد.​
Features:
50 Subtractor patches,
200 Malstrom patches,
150 NN-19 sampler patches,
200 NN-XT sampler patches,
200 REX Arps,
200 REX Riffs Synthesizers used include:
Supernova 2 Pro X,
Access Virus,
Korg Z1,
Microwave XT,
Micro Q,
Technics WSA1,
Mutronics Mutator,
Sherman Filterbank
کد:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام برای مشاهده کدها لطفا
pass:vstclub.com
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: