دانلود Steinberg Model E

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
MODELE-2T.jpg

* 3 Oscillators & Noise generator
* 6 Waveforms per oscillator
* 32' - 2' range
* 2 Envelope generators
* 2 & 4-pole LPF's
* Filter modulation & key tracking
* Glide
* Mono mode
* Assignable velocity routing
* Stereo spread and Pan controls
* 16 part multi-timbral
* 64 voice polyphonic
* 8 outputs
* 128 memories
کد:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام برای مشاهده کدها لطفا
pass: persian-music.org


 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: