دانلود Sounds for Arturia-Instruments

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
arp2600
arp2600\arp_JMB2.arpbank
arp2600\arp_NUbu
arp2600\J.Thompson
arp2600\KevinLambArp1.arpbank
arp2600\R_Lyons1_arp
arp2600\T_odanaka.arp bank
arp2600\TConrardy1_arp

cs80v
cs80v\Acc2
cs80v\cs80v_gdarcey
cs80v\cs80v_jnewman
cs80v\cs80v_Llorca
cs80v\cs80v_M83
cs80v\cs80v_skychurch
cs80v\cs80v_solida
cs80 v\Howard_Scarr_01b
cs80v\JMB2_CS80V
cs80v\JMB3
cs80v\omissis2_Max _F.ays


minimoog
minimoog\gdarcey
minimoog\JMB2
minimoog\miniv_chrislaurence
minimoog\miniv_macmoney

MoogModular
MoogModular\ACC
MoogModular\agelbard1
MoogModular\mmv_JMB3
MoogModular\mmv_jmblanchet2
MoogModular\mmv_L.Llorca
MoogModular\mmv_naege llen3
MoogModular\mmv_richroz.amb
MoogModular\mmv_tomeso
MoogModular\mmvpresets_ssolida
MoogModular\Nori UbuMMV3_Original
MoogModular\peff001
MoogModular\ted1
MoogModular\Ubukata2

کد:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام برای مشاهده کدها لطفا
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: