دانلود Magix Soundpool DVD Collection 15

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
سلکشن لپوپهایMagix

Instruments
* Drums 1200+
* Guitars 700+
* Synthesizers 1000+
* Strings 600+
* Bass 900+
* Vocals 700+
* FX 100+
* Brass 400+
* Keys 400+
Genres
* Rock/Alternative
* Hip Hop
* R'n'B/Soul
* Latin
* Disco House
* Techno/Trance
* Chillout
* Minimal/Electro
* Ambient
* Flamenco
* Movie Score

کد:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام برای مشاهده کدها لطفا