دانلود Elastik Producer Pack

هر چه زمان بیشتر سپری می‌شه قدرت الاستیک بیشتر نمایان می‌شه

وهمه ی این قدرت رو مدیون بانکهای صوتی هست که تازه به بازار میاد

و حتا می‌شه گفت یه جورایی خط حرکت اهنگسازا

به وسیله جنس صدای الاستیک تعیین می‌شه

من اینجا چند تا از سمپل‌ها رو براتون میزارم که میتونید دانلود کنید

به دوستانی که برای ساختن ریتم جنس صدای مورد نظرشونو پیدا نمیکنن

توصیه می‌کنم حتما الاستیک رو دانلود یا اگر نمیتونن خریداری کنن

مطمئن باشید جنس مورد نظرتون رو اینجا پیدا خواهید کرد


این نرم افزار با قدرت خروجی که داره بهترین جنس صداها رو با بهترین کیفیت در اختیارتون

میذاره و چون بهWave تبدیل میشن به شدتCpu usage پایین میاد

از این بهتر نمی‌شه دیگه

pro-1.jpg

Download from Uploading
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدueberschall_minimal_techno.jpg


download link :
Uploading.com for USA, Germany, UK, Canada, Australia, Russia,EU.
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدHotfile.com For ALL Peoples
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
pack.jpg


Download from Hotfile
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


Download from Uploading
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
ueclub.jpg


Download from Hotfile
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


Download from Uploading
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدliqui.jpg


Download from Hotfile
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


Download from Uploading
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدسعی‌ کردم از دو سروره مختلف باشه اگه مشکل داشت دیگه به بزرگی خودتون ببخشید


اینم لینک کرک
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
 
11/7/09
57
0
0
ساري
سلام آقا محمد.اين بانك سمپل هايي كه گزاشتي همون بانك سمپل هاي الاستيك 1و2 هست يا سمپل هاي جديدي هستند.چون ميخواهم قبل از اينكه دانلود كنم بدونم.خيلي ممنون.در ضمن اين كرك رو هم درست كني عالي ميشه.آيا سمپل هاي براي الاستيك وجود دارند كه بصورت بيس يا صداهاي ملودي باشند.مثل كيك و هتس.بازم ممنون.
 
11/7/09
57
0
0
ساري
سلام بهمگي.
اين بانكهارو تو يكي از درايواتون بريزيد.بعد تو fl يا هر برنامه ديگه الاستيك رو لود كنيد.گوشه سمت راست پايين برنامه دوتا خط مانند شبيه گوشتكوبه كليك كنيد.حالا تو اين قسمت add روكليك كنيد و بانكهايي رو كه تو درايوتون ذخيره كرديد رو انتخاب كنيد بعدشم ok.حالا چشاتونو ببنديدو برين تو فضا!!!!
 
22/1/10
139
1
0
کرج
سلام به دوستان گل.
من به urbanic نیاز دارم ولی لینکاش خرابه.اگه میشه دوباره آپلودش کنید.
ممنون
 

djmomo2010

عضو سایت
10/6/10
16
1
3
IRAN
www.djmomo.org
سلام شرمنده اولا" که لینک کرکاتون تمام خرابه بعد اینکه آقا میدونین سریال نامبر این بانکهای صدا چیه؟
Electro ID.elastik
Hardtechno vs Schranz.elastik
Trance ID a.elastik
Trance ID b.elastik
ممنون میشم
 
26/3/10
191
14
0
مازندران
شما ابتدا این لینک رو دانلود کنید :

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


البته باید آنتی ویروستون رو غیر فعال کنید. متاسفانه الان سالمش رو ندارم.
اگر موفق نشدید چلنج کدی رو که افزونه بهتون میده قرار بدید تا سریال رو بدم خدمتتون.
 

mohsen afrasiab

هنرمند
عضو سایت
31/5/10
389
125
43
اصفهان
من نصب کردم ولی میخام سریال وارد کنم نمیشه .؟ تو اف ال باز کردم الاستیکو بعد بانک هارو ادرس دادم ولی اتفاقی نمیوفته ؟ سریال هم نمیشه بدم چون تکس باکسی که باید کد بدم فعال نیست؟ چرا اخه؟
 

Heaven Boy

هنرمند
5/11/10
105
6
0
State Of Trance
سلام .
اگه از بچه ها کسی keygen واسه این ورژن Elastik رو داره لطف کنه برمون بذاره.
واسه منو جناب Nod32 ویروس تشخیص داد و از گرد روزگار پاکش کرد.!
ممنون.


Elastik PC 1.5.2.3
 

Mat

11/9/09
186
22
18
تهران
دوست عزیز شما قبل از استفاده از کیجن باید آنتی ویروستون رو غیر فعال کنید در غیر اینصورت این اتفاق بالا براتون مجددا می افته
 

Heaven Boy

هنرمند
5/11/10
105
6
0
State Of Trance
دوست عزیز شما قبل از استفاده از کیجن باید آنتی ویروستون رو غیر فعال کنید در غیر اینصورت این اتفاق بالا براتون مجددا می افته
سلام.
بله.
من همه اینارو میدونم داداش اما اتفاقی ورداشت پاکش کرد.
الان ندارم اون فایلو دیگه.
اگه داری برام میتونی بزاریش ؟
 

امین نورالهی

مدیر تالار دانلود
تیم مدیریت
مدیر تالار
23/11/09
2,545
2,624
113
کرمان
سلام.
بله.
من همه اینارو میدونم داداش اما اتفاقی ورداشت پاکش کرد.
الان ندارم اون فایلو دیگه.
اگه داری برام میتونی بزاریش ؟
دوست عزیز ابتدا NOD رو غیر فعال کنید و بعد از این لینک که دوستمون قرار دادن کیجن رو دانلود کنید.
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
 

snsam

هنرمند
30/10/10
91
0
6
headphone
سلام
ببخشید این Elastik Electro Producer مثل drum overkill هست واسه کارای هاوس و ترنس میخوام جواب میده ؟ اگه هست که برم بخرم .