دانلود Digidesign Pluggins Big Pack

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
یکی از کامل ترین پک های پلاگین های Digidesin
The latest Digidesign free pluggins TDM and RTAS in one big pack. Digi Eleven
DPP-1
D-Fi v.8.0
DigiRack SignalTools v.7.2
DINR v.8.0
Dynamics III v.1.0
EQ III v.8.0
Free Bomb Factory Plug-Ins
Maxim v.7.4 TDM
Maxim v.8.0 RTAS
SansAmp PSA-1
and Nomad 'Free' Bundle RTAS

کد:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام برای مشاهده کدها لطفا
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: