حرف تمام است

حرف تمام است ..شعر من مصلوب سكوتم شده است..خنده را چارميخ كرده ام بر محراب غم تو..ايوانم را به تاريك ترين نقطه شب هديه كردم وبه اواز كسي كه هرشب ميخواند_من مست مي عشقم_به تمسخر ميخندم...وبر بلند ترين نقطه زمين ميايستم..چشم من فرياد است وزبان خاموش...که گاهی سکوت آرامش حضور تورا موج می زند
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر