جون من , جون دلم

amirhosseinnaja

ترانه سرا
هنرمند
عضو سایت
20/11/09
166
46
28
تهران
جون من , جون دلم


جون من , جون دلم................. بگو جونم عزيزم
دوس داری احساسم و ...........پای عشقت بريزم
دوس داری برای تو ...........بهترين شم رو زمين
جون هر چی عاشقه................ بشين و فقط ببين
بشينو ببين می خوام................ که بشم فدای تو
توی دنيای دلت.......................... بمونم برای تو
جون من , جون دلم .............تويي عشقم گل من
دوس دارم فدات بشم........... اينه حرف دل من
فدای تو که برام ...................حتی از گل بهتری
تويي که با يک نگات.......... دل من رو می بری
تويي که آبرومو.................. با نگاهت می خرم
تويي که تا شهر عشق ...........اون دلت می برم
جون من , جون دلم ..........تويي عشقم گل من
دوس دارم فدات بشم......... اينه حرف دل منترانه سرا: امير حسين نجف آبادی