جسارت در عشق

Magic-Music

هنرمند
عضو سایت
جسارت در عشق تقدیم به همه کسای که تو عشقشون جسارت شده​

Artist:Navab
6:20:Duration
192:Bit Rate

DAW:FL STUDIO 8
VSTs:Nexus-Elastik and Samples
EFFECTS:Fruity Parametric EQ2-Fruity Fast LP-Fruity Reeverb 2-Fruity Compressor-Fruity Delay 2-StereoRoom

Venture%20In%20Love.jpg


لینک دانلود:


برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

_________________