تو زدی رو دست ماه

amirhosseinnaja

ترانه سرا
هنرمند
عضو سایت
20/11/09
166
46
28
تهران
اينم يه کار تازه که هنوز موزيک نشده


تو زدی رو دست ماه​


شنيدی تو خوشگلی .............تو زدی رو دست ماه
می بری دل از همه ................. شده با يه نيم نگاه
شنيدی کار دلم ........................افتاده به دست تو
نمی دونم می دونی ...........که چقد می خوام تو رو
که چقد خرابتم .............. کشته مرده ت اين روزا
اين که دوس دارم بگم ............نيستی از دلم جدا
اين که می خوام تو دلت......... واسه تو باشم مهم
هر چی از من تو می خوای ...دوس دارم بگی بهم
بگی حرفاتو به من ...................بگم حرفامو به تو
تا بگيم ما به همه .............که چقد می خوايم همو
شنيدی تو خوشگلی .............تو زدی رو دست ماه
می بری دل از همه ................. شده با يه نيم نگاه
شنيدی گفته دلم....................... همه جز عشق پر
گفته هر جام که می ری............. منو با خودت ببر​


ترانه سرا: امير حسين نجف آبادی​
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: