تورو بخشیدم که رفتی

بـبـخـش مـنو اگه فـقط برای تـو دلواپسم . . . بـبخش که دوری از منو ؛ منم به تو نمیرسم

ببخش اگه فقط یه بار اسم تو رو صدا زدم . . . تو رو ندیدم با خودم ؛ به روی عشقت پا زدم

* * * *

تـو رو دوست داشتم و رفتی . . . مــنـو ایـنـجـا ، جـا گـذاشـتـی

چــرا تــــو نـمـونـدی بــا مــن . . . مـگـه تـو دوسـتـم نـداشـتـی

مـیـدونـم بــیـن مــــن و تــــو . . . هـمـیـشـه یــه حـسـی بـوده

امـــا از وقــتــی کــه رفــتــی . . . عــشــق تـــو دلـو سـوزونـده

تـو رو بـبـخـشیدم کـه رفـتـی . . . از مــــیـــون ســــرنــوشـتـم

عـشـق سوخته ی تو رو ؛ من . . . روی ایـــن دلـــم نــــوشــتــم

تــــو مـنـو بـبخش نوشتم . . . قـــصـه ی تــــلـخ جــدایـی

شـده عـــادت واسـه قــلـبـم . . . خـونـدن از ایـن بـی وفـایـی
 
  • تشکر
واکنش‌ها: hdss و bagher2g
15/10/14
26
49
18
بـبـخـش مـنو اگه فـقط برای تـو دلواپسم . . . بـبخش که دوری از منو ؛ منم به تو نمیرسم

ببخش اگه فقط یه بار اسم تو رو صدا زدم . . . تو رو ندیدم با خودم ؛ به روی عشقت پا زدم

* * * *

تـو رو دوست داشتم و رفتی . . . مــنـو ایـنـجـا ، جـا گـذاشـتـی

چــرا تــــو نـمـونـدی بــا مــن . . . مـگـه تـو دوسـتـم نـداشـتـی

مـیـدونـم بــیـن مــــن و تــــو . . . هـمـیـشـه یــه حـسـی بـوده

امـــا از وقــتــی کــه رفــتــی . . . عــشــق تـــو دلـو سـوزونـده

تـو رو بـبـخـشیدم کـه رفـتـی . . . از مــــیـــون ســــرنــوشـتـم

عـشـق سوخته ی تو رو ؛ من . . . روی ایـــن دلـــم نــــوشــتــم

تــــو مـنـو بـبخش نوشتم . . . قـــصـه ی تــــلـخ جــدایـی

شـده عـــادت واسـه قــلـبـم . . . خـونـدن از ایـن بـی وفـایـی
سلام ...جذاب بود اما حرف تازه ای واسه گفتن نداشتی