تنظیم بدون دستمزد

16/4/16
24
20
3
31
تنظیم به مدت محدود برای خوانندگانی که آهنگ در مارکت پاپ دارند به صورت رایگان.هزینه نوازنده و استدیو با خود شخص میباشد..کار باید از نظر محتوایی تایید شود. نمونه کار های منو میتونید توی بشنوید . https://soundcloud.com/user-980692170 sound cloud