تعریف فرم در موسیقی

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
هر کار هنری دارای طرح ، قالب ، یا الگویی است که هنرمند محتوای کار خویش را در درون آن جای میدهد . در واقع فرم ( به مفهوم شکل و هیئت ظاهری یک کار ) در برابر محتوا ( یعنی موادی که درون شکل ، با نظمی ویژه چیده شده ) قرار میگیرد .
هر کار هنری مجموعه ای است از تکه خرده ها ، که هر یک نسبت به دیگری ، و نیز هر یک نسبت به کل کار ، پیوندی ویژه دارد . در بررسی شکل ظاهری یک کار هنری میتوان سه عنصر را تشخیص داد :

1- عنصر تکرار
2- عنصر تنوع
3- عنصر وحدت

هر گاه از فرم در موسیقی صحبت میشود بسته به آنکه منظور بحث فرم در موسیقی باشد ، معنی های کم و بیش متفاوتی از آن بر می آید . در بررسی بحث فرم باید گفت که موسیقی مجموعه ای از صداهای بر روی هم تلمبار شده نیست بلکه از عاملهای منظم و هدفداری متشکل است که در مجموع روابطی دقیق و ظریف و گاه پنهانی ، با هم دارند و به یاری یکدیگر هدف ویژه ای را دنبال میکنند ، یعنی هر یک سهمی در نزدیک کردن موسیقی در هدف آهنگساز بر عهده میگیرند . در این مفهوم فرم با خود موسیقی چنان عجین شده و جدا ناشدنی است که حقیقتا نمیتوان یکی را بدون حضور دیگری باز شناخت . حتی در یک جمله ساده موسیقی عوامل ریتم ، الگوی ریتم ، فاصله ها ، روابط زیر و بمی صداها ، بافت ، و در یک کلام فرم ، همه با هم قابل احساس اند . فرمهای موسیقی مانند فرم های شعر ( دوبیتی ، غزل ، چهارپاره ها ، قصیده و ... ) در حقیقت شکل های ساختمانی کل قطعه هستند . به بیانی دقیق تر ، هر فرم موسیقی الگوی ساختمانی یک قطعه موسیقی است که بی شباهت به نقشه یک ساختمان نیست .
فرم انواع مختلفی نیز دارد که در مطالب بعدی در مورد آنان نیز صحبت خواهیم کرد . به آهنگسازان توصیه میشود قبل از شروع به کار حتما در مورد فرم در موسیقی برای بهبود کیفیت کارهایشان مطالبی را مطالعه کنند .
 
  • تشکر
واکنش‌ها: saeed1364