تعریف اختصارات مربوط به سرعت اجرا در موسیقی

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
بجز کسر میزان و مترونوم ، سرعت موسیقی نیز توسط علائم خاصی مشخص میشود . سرعت را معمولا توسط کلماتی که بیشتر ایتالیلیی هستند مشخص می کنند . این کلمات سه دسته هستند و سرعت های آهسته ، متوسط و تند را نشان میدهند . مهم ترین آنها به ترتیب از سرعت آهسته به تند عبارتند از :

Grave با وقار
Larg سنگین
Lento مات
Adagio آرام
Andante روان
Alegreto کمی تند
Moderato معتدل
Allegro تند
Agiatato پرخروش
Presto سبکبال ( خیلی تند )

کلمات بالا سرعت را به صورت دقیق مشخص نمی کند و اجرای موسیقی میتواند ، به سلیقه اجرا کننده ، کندتر یا تندتر باشد.


منبع : کتاب تئوری موسیقی ، محسن الهامیان
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 3 کاربران