تا دور دست ها عشق!

27/11/17
17
15
3
20
دزفول
بازهم غم ها یکه و تنها
به سمتم می آیند
باز هم نغمه های عاشقی گوشم را کر می کند
باز بوی بهار عشق می آید
اینبار تنها...بدون اردیبهشت و خرداد
بدون گرمای تابستان
بدون تیر و مرداد و شهریور
حتی بدون پاییز عشق
بدون مهر و آبان و آدز
و سوز زمستان هم اینبار اثری ندارد
حتی دی و بهمن و اسفند
اینبار تنها فروردین می آید
شکوفه هارا می آورد
زیرا ... از دور دست ها عشق را می آورد
 
  • تشکر
واکنش‌ها: Soheil Monfared