بیوگرافی" جامی"

4/4/10
31
6
0
. زحل.
نور الدین عبد الرحمن جامی در سال 817 ه ق در خرجرد جام به دنیا امد . در جوانی در هرات ودر مدرسه نظامیه مشغول تحصیل شد. جامی به علتارادتی که به شیخ الاسلام احمد جام داشت و نام مولدش تخلص جامی گرفت وی از علما و عرفای بزرگ ایران است جامی صوفی و از پیروان طریقه نقشبندیه و سنی لیکن از تعصبات خشک این مذهب بر کنار بود . جامی نه تنها در ایران بلکه در هندوستان افغانستان و اسیای صغیر هم معروف بود . سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علیشیر نوایی وی را محترم می شمردند. سلاطین عثمانی با او مکاتبه و روابط دوستانه داشتند. به دلیل اطلاعات زیادی که در خصوص علوم مختلف داشت اثار او از تنوع بسیاری برخوردارند طوری که به کثرت تالیفات شهرت یافتند . از مهمترین اثار او میتوان به بهارستان . نفحات الانس . نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص. لوایح. لوامع و.....اشاره کرد . دیوان جامی شامل قصیده . ترجیع بند. غزل . ملمع. قطعه و رباعی است. جامی علاوه بر این هفت مثنوی به نام سبعه یا هفت اورنگ سروده است. جامی در سال 898هجری وفات یافت..