بوسه

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
در فوران احساسم


آغوشم در عطش تو


چنگ احساساتم کوک


با بوسه های ناب عاشقانه ام همراه


قامتت را به بوسه هایم بسپار


لبانت را


بوسه ای از جنس لطافت عشق


از نسل شمع در حال سقوط و پروانه


تبارش تبار حسی گرم


بوسه های پر عشق


می خواهم گرمای عشقم را


با بوسه ای به تو بسپارم


که مرا در خاطرت حک کنی


بوسه ای از عمق تاریخ قلبم


در شب تکمیل ماه رویت


 

asdf

Banned
8/4/10
17
0
0
سلام شعرت زیبا بود فقط اخرش
بوسه ای از عمق تاریخ قبلم
بهتره به جای تاریخ کامه تاریک رو جای گزین کنی و دو کلمه رو جابه جا کنی
بوسه ای از عمق قلب تاریکم