به گرد پات تو خوشگلی....

amirhosseinnaja

ترانه سرا
هنرمند
عضو سایت
20/11/09
166
46
28
تهران
به گرد پات تو خوشگلی....​


می خوام بگم که مثل تو...................... پيدا نميشه رو زمين
به گرد پات تو خوشگلی....................کسی نمی رسه همين
می خوام بگمبا ديدنت .................حال و هوام عوض شده
طرز نگام به زندگی ..........................يه جور ديگه ای شده
يه جوری که دلم می خواد....................عاشقی رو مزه کنم
به خوشگلی مثل تو من ......................بگم که عاشقت منم
بگم نتونسته کسی............................... جز تو ديوونم بکنه
منو با جادوی چشاش................... مست و خاطرخوام بکنه
کاری کنه که روز و شب ..................بگم تويي تو فکر من
باور دوس داشتن تو...........................نمی ره از خاطر من
می خوام بگم که مثل تو...................... پيدا نميشه رو زمين
به گرد پات تو خوشگلی....................کسی نمی رسه همين
می خوام بگم آرزوهام ................با تو ديگه يه رويا نيست
ديگه دلم برای من....................... غريبه ای تو دنيا نيست​


ترانه سرا: امير حسين نجف آبادی​
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: