به صدام نظر بدید

mahansalar1385

عضو سایت
16/10/21
5
0
1
15
تهران
صدای خودم هست اگه دوست داشتید وکال خالی رو هم میگذارم
کلاس موسیقی نرفتم
این آهنگ با کمترین امکانات ضبط شده