*به خدا منتظر ماست*

4/4/10
31
6
0
. زحل.
به مهتاب قسم / به فریاد قسم / به غم غربت ان یار قسم/ که نه دل ماندو نه دلدار /ندانم که چه شد در پس دیوار/ به بر عشق دگر بار / صد تار تنیدم ز اغیار / بیا تا به خود اییم / چه کردیم؟ چه خواندیم ؟ به سوی که راندیم ؟ این چنین مات / به تماشای چه ماندیم؟ بیا تا به خود اییم / به بر عشق دراییم / به سوی خیمه ی دلدار شتابیم و چنین نغمه سراییم.....او در به در ماست ...به خدا منتظر ماست
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر