بهترین اسپیکر تست موزیک

با سلام خدمت اساتید
سوالی در ذهنم به وجود امده بود که چرا افرادی از یاماها ns-10 برای تست خروجی موزیک استفاده میکنند.
نمونه های دیگر هم در استدیو ها مشاهده شده.
این مدل یاماها ns-10 کم یاب است . آیا مانند این اسپیکر مدل های دیگر هم وجود دارد که به راحتی تهیه شود؟