بابا طاهر

  • شروع کننده موضوع ho3in
  • تاریخ شروع
17/8/09
69
7
0
اهواز
به صحرا بنگرم صحراته وینم
به دریا بنگرم دریاته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قامت رعناته وینم

رمضان مبارک
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر
17/8/09
69
7
0
اهواز
باباطاهر

ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد