او می آید

21/1/15
6
6
3
28
او می آید خدا در دستش

باز کند قفل های طلسم را

در انقلاب هوس جهل

از تخت مفز بیدار کند فکر را


عشق معتاد به پول را

به تخت محبت بندد

وجدان داخل کهف را

به زنگ مجدد بندد


دل من را که عشق آخر کشت

نفس دهد با لب های سبزش

مستی را از شراب گیرد

شیرینم کند با زبان تلخش
 
  • تشکر
واکنش‌ها: majidkeyan و bagher2g