اولین شاعر که بود؟

  • شروع کننده موضوع LYRIC
  • تاریخ شروع
16/12/09
253
12
0
ایران
اولين کس که در عالم شعر گفت ادم بود . و سبب ان بود که هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بکشت و ادم را داغ غربت و ندامت تازه شد و در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت.

منبع : تذکره الشعراي دولتشاه سمرقندي (م ; 900 ق)
 
13/1/10
73
10
8
تو یه کتاب که موسیقی رو کوبیده بود،خوندم اولین نوازنده هم شیطان بود بعد از اینکه قابیل ، هابیل رو کشت!!!

و بعد نتیجه گرفت که موسیقی حرامه !!!!!
 

Mohammad_Gohari

هنرمند
9/9/09
128
118
0
IRAN
www.Mohammad-Gohari.IR
اولین باری که انسان با موسیقی آشنا شد هنوز هابیل و قابیلی وجود نداشت
اولین بار حضرت آدم هنگامی که از بهشت رانده شد در دوری از حوا ( چون هرکدمشون گوشه از زمین از هم دور افتاده بودند )
نی نواخت (هنگامی که از وزیدن باد در یک تنه درخت تو خالی پی به این معجزه برده بود)
شاید برای همینه که هنوز هم ساز نی حال عجیبی به انسان میده