انتظار

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
بر تن بی جان تنهاییهایم


در مسلخ انتظاری بی پایان


اسیری هستم محکوم


آه


انتظاری بی پایان


تو کجایی؟!


کی می آیی؟!


لحظه به لحظه با خاطراتت گلاویزم


ولی تنها و تبعید به زندان انتظار


شماتت بار حیرانم


فراوان بغض نافرجام


تن و تنپوش آن از درد


پر از غمباد ساعتها


نگاه تمسخرآمیز عقربه های بازیگوش ساعت


و نگاه ملتمسانه ی من بر راهی


راهی تا قیامت


چه نشسته ام در انتظار


کاش میمردم


در این باغ خار حاصل انتظار


ای کاش میمردم