(اسمبل) پیشنهاد 13#: تجهیزات صداسازان حرفه ای

JunioR

کاربر با تجربه
18/9/09
853
102
0
تهران
لینک تاپیک معرف
تجهیزات شماره 13: استودیویی برای صداسازان حرفه ای


برای چه کسی:
کسانی که سمپل های حرفه ای می سازند یا در زمینه ساخت صدا برای رادیو/تلویزیون/فیلم فعالیت میکنند و نیاز به داشتن کیفیت صدای بسیار بالایی دارند. این مجموعه ممکن است برای استودیو دوبلاژ و یا بعنوان یک Hub برای تجهیزات برودکست اینترنتی هم مناسب باشد.

اتصال اجزا به یکدیگر: اینترفیس صوتی این مجموعه در مرکز تجهیزات قرار دارد بنابراین پری امپ های حرفه ای میکروفنهای شما از طریق ورودی Line به آن وصل می شود. مانیتورها به خروجی Central Station وصل میشوند (ابزاری که به شما اجازه میدهد تا بین مانیتورهای مختلف سوئیچ کنید). شما می توانید main outs اینترفیس تان را هم به ورودی Line و هم به ورودی های S/PDIF ایستگاه مرکزی (Central Station) وصل کنید. MR1000 که به عنوان نمونه پیشنهاد شده است میتواند اگر بخواهید، خیلی ساده به ورودی های Line اینترفیس وصل شود ولی روش بهتر (جهت اطمینان بیشتر برای نداشتن کاهش کیفیت) انتقال دادن فایل ها از آن مستقیم به DAW می باشد.
FOCISAONE.jpg
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدیا

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدیا

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدیا پری امپ های حرفه ای دیگری

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shure SM81 و یا
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
(کاندنسرهای کوچک) یک جفت از هر کدام و یا


nt4.gif
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدبرای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و کاندسرهای بزرگ دیگر

tlm103.gif
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


ELVRE20.jpg

و یا


برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRSCENTRAL.jpg
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید------------------------------------------------------------------------------------------------------

RMEFIREFACE.jpg

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید

و یا اینترفیس مناسب تر دیگری


------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید(HR624 with Sub for surround work)

و یا

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRZPC1SE.jpg
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


------------------------------------------------------------------------------------------------------

computerat4am.gif
یک کامپیوتر بسیار سریع

------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORMR1000-3.jpg
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید------------------------------------------------------------------------------------------------------
HD600.gif
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


------------------------------------------------------------------------------------------------------

REAC424WT.jpg
REAC424SD.jpg
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


------------------------------------------------------------------------------------------------------

uad-r.gif
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


یا

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


------------------------------------------------------------------------------------------------------
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید


برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
(Mac)برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
یا
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
(PC)


------------------------------------------------------------------------------------------------------

forge-r.gif
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنیدیا


Sound Forge (PC)