استریو چیست؟

  • شروع کننده موضوع mehra
  • تاریخ شروع
25/11/09
36
13
0
تهران


صدای استریو صدایی است که از دو یا چند کانال صوتی مستقل تشکیل شده و مانند شنیدن صداهای طبیعی توسط گوش انسان، هنگام پخش این حس را القاء می کند که صدا ها از جهات مختلف شنیده می شوند. بر عکس صدای مونو که روی یک کانال ضبط می شود و صدا ها بدون القای حس جهت خاصی، در مرکز شنیده می شوند.

روش های ضبط استریو:


روش X-Y:
در این روش از دو میکروفن جهت دار که رو به یک نقطه قرار داده شده اند و با هم زاویه ای بین 90 تا 135 درجه می سازند استفاده می شود. از آنجا که در این روش صدا ها در یک زمان از منبع صوتی به هر دو میکروفن می رسند و اختلاف زمانی وجود ندارد، حس عمق در این روش کمتر از روش های دیگر مثل A-B است.

روش A-B:
در این روش دو میکروفن omni در یک فاصله از هم، بصورت موازی رو به منبع صوت قرار داده می شوند.

روش ORTF
:
در این روش از دو میکروفن Cardioid که از یکدیگر 17 سانتیمتر فاصله دارند و با زاویه 110 درجه در خلاف جهت یکدیگر مقابل منبع صوتی قرار می گیرند استفاده می شود.

روش Mid-Side :
در این روش از دو میکروفن، یکی از نوع 8 و موازی با منبع صوتی، و دیگری از نوع جهت دار (معمولا Cardioid) که روبروی منبع صوت قرار می گیرد استفاده می شود. برای استفاده از این روش لازم است که میکسر یا کارت صدا، امکان ضبط به این روش را داشته باشد. در غیر اینصورت لازم است که پس از ضبط track ها روی کامپیوتر، تراکی که توسط میکروفن 8 ضبط شده است duplicate شود. سپس با استفاده از pan یکی از این دو ترک یکسان کاملا در سمت راست، و دیگری کاملا در سمت چپ قرار داده شود.

روش X-Y:روش A-B:روش ORTF
:روش Mid-Side :
 

فایل های ضمیمه

آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: masoud taghavi و h@midreza