اثار مهم دهخدا

4/4/10
31
6
0
. زحل.
اثار دهخدا را می توان به دو دسته ادبی و تحقیقی تقسیم کرد : مهمترین اثار ادبی وی عبارتند از "چرندوپرند" "دیوان اشعار" و مهمترین اثار تحقیقی او "امثال و حکم" "لغت نامه" هستند..
 
خاطره جون به نظرم اگه بتونی یک خورده اطلاعات بیشتر در مورد اثار دهخدا به ویزه دیوان اشعارش جمع اوری کنی و بگی به نظرم بهتر باشه و بهتر بتونیم در موردش گفتگو کنیم
به نظرم منظورت از ایجاد این تاپیک در اینجا همین بوده نهههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!