آیا برنامه Reason از vst پشتیبانی می کند ؟؟

26/7/09
95
3
0
کرج
آیا برنامه Reason از vst پشتیبانی می کند ؟؟

کجا باید پلاگین رو فعال کنیم و از کجا انتخاب کنیم ؟؟