آيا افكتهاي مارشال خوبن؟

23/2/10
377
318
63
IRAN
سلام
ميدونم افكتهاي boss از همه بهترند
اما آيا مارشال هم خوبه؟
 

qLeph

هنرمند
18/7/10
628
754
93
30
تهران
www.qleph.com
Marshall

Marshall افکتی به اونصورت نداره، در اصل سازنده آمپه، اگه دنبال مولتی افکت هستی دنبال برندهای Boss , Zoom و Digitech باش.
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: