آموزش خروجی گرفتن از اتمام کار بابرنامه nuendo

Masoud-A

عضو سایت
8/11/09
668
296
63
ایران
بله دوست عزیز من این آموزش رو قبل از تاپیکم دانلود کرده بودم و چون بی صدا بود گفتم فارسیه یا انگلیسی - به هر حال ممنون...