آخرش توی فقر می میرن

bagher2g

هنرمند
عضو سایت
25/5/14
86
250
53
23
دامغان
پای حرفام بشین تماشا کن
توی اعماق سنگ ها پولُ
دست های سیامو ، لبخندِ
نامزدِ با دروغ مشغولُ

پای حرف های من حس کن
حرف هایی رو که نباید زد
تیزرای خوب در میاد از توش
جور شد سوژه فلان نامزد!

تو سیاسی ترین اوضاع
زیر فرسنگ ها اقتصاد
بهترین دوستم امروز
رو به روی چشای من جون داد

کارگرها همیشه با بازو
چرخ این اقتصادُ چرخوندن
آخرش توی فقر نا امّید
زیر سنگای یورت جا موندن

#یورت