«منِ بی تو!»

  • شروع کننده موضوع neda
  • تاریخ شروع
17/8/09
55
12
0
نوشهر
« تو همیشه با تو است و تو هرگز نخواهی فهمید که من از دوریِ تو چه می­کشم و نمی­دانی که بی تو بودن چه سخت و ملال­آور است. تو از منِ بی تو چه می­دانی؟!
منِ بی تو مثل ماهیِ بی آب است؛ مثل شبِ بی­ستاره؛ مثل پرنده­ای در قفس؛ مثل بغضی در گلو؛ مثل غنچه­ای پژمرده. منِ بی تو مثل بهارِ بی­طراوت است. مثل منِ بی تو
«ندا»