«بوستان سعدی»

  • شروع کننده موضوع neda
  • تاریخ شروع
17/8/09
55
12
0
نوشهر
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
کتابی‌است منظوم در اخلاق و چنانکه سعدی خود اشاره کرده‌است نظم آن را در
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
ه‍.ق. به پایان برده‌است. کتاب در ده باب تألیف و تقدیم به بوبکر بن سعد زنگی شده‌است. معلوم نیست خود شیخ آن را چه می‌نامیده‌است. در بعضی آثار قدیمی به آن نام سعدی‌نامه داده‌اند. بعدها، به قرینهٔ نام کتاب دیگر سعدی (گلستان) نام بوستان را بر این کتاب نهادند.

باب‌های آن از قرار زیر است:
1- عقل و تدبیر و رای
2- احسان
3- عشق و مستی و شور
4- تواضع
5- رضا
6- قناعت
7- عالم تربیت
8- شکر بر عافیت
9- توبه و راه صواب
10- مناجات و ختم کتاب
منبع:
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C