«آرامگاه فردوسی»

  • شروع کننده موضوع neda
  • تاریخ شروع
17/8/09
55
12
0
نوشهر
از زمان به خاکسپاری فردوسی آرامگاه او چندین بار ویران شد. در سال
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
به فرمان
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
سردمدار خراسان جایگاه آرامگاه را شناسایی کردند و ساختمانی آجری در آنجا ساختند. پس از ویران شدن این ساختمان،
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
به پافشاری
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
آغازگر بازسازی آرامگاه فردوسی شد و با فراهم آوردن هزینهٔ این کار از مردم (بدون بهره گیری از یاری دولت) در سال
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
آرامگاهی ساختند که در
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای بازدید مردم بازگشایی شد. این آرامگاه به سبب
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
در
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
دوباره ً ویران شد تا بازسازی شود که این کار در
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
پایان یافت. .


منبع:
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید