زرد ملیجه

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Mehrak

    قطعۀ زرد ملیجه ساختۀ ابوالحسن صبا

    سه‌تار؛ مهرک ضبط؛ استودیو هم‌آوای ترانه