خرید

خرید به بررسی کالا و خدمات جهت دریافت آن و به قصد انجام فعالیت بازرگانی گفته می‌شود. خرید کردن یک فعالیت انتخابی و سپس دریافتی است. زمینه این نوع فعالیت‌ها می‌تواند گاه برای پر کردن اوقات فراغت و یا مسائل اقتصادی باشد.

View More On Wikipedia.org
 • 10

  Light

  35 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,277
  • منابع
   11
  • گالری
   37
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   33
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,601
  • امتیاز
   5,000
 • 5

  mazaheri

  از کرج
  • نوشته‌ها
   66
  • واکنش‌ها
   20
  • امتیاز
   8
 • 2

  sans

  • نوشته‌ها
   34
  • واکنش‌ها
   9
  • امتیاز
   8
 • 2

  Soheil Monfared

  37 از Home
  • نوشته‌ها
   2,367
  • منابع
   3
  • گالری
   15
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   2,224
  • امتیاز
   113
 • 2

  naksoka

  • نوشته‌ها
   160
  • واکنش‌ها
   122
  • امتیاز
   43
 • 2

  TaT-Music

  36 از تهران
  • نوشته‌ها
   30
  • واکنش‌ها
   5
  • امتیاز
   8
 • 1

  ali_9351

  • نوشته‌ها
   34
  • واکنش‌ها
   9
  • امتیاز
   8
 • 1

  ramin206

  • نوشته‌ها
   20
  • واکنش‌ها
   2
  • امتیاز
   3
 • 1

  MardeDarBeDar

  از م.ه
  • نوشته‌ها
   50
  • واکنش‌ها
   4
  • امتیاز
   8
 • 1

  matin3724

  • نوشته‌ها
   47
  • واکنش‌ها
   31
  • امتیاز
   18
 • 1

  hasam

  از ahvaz
  • نوشته‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  stefan

  • نوشته‌ها
   308
  • گالری
   56
  • وبلاگ‌ها
   4
  • نوشته‌ها
   2
  • واکنش‌ها
   436
  • امتیاز
   63
 • 1

  DJ MORTEZA AK

  • نوشته‌ها
   71
  • واکنش‌ها
   18
  • امتیاز
   8
 • 1

  alitan

  • نوشته‌ها
   139
  • واکنش‌ها
   28
  • امتیاز
   28
 • 1

  hosseinzibai

  • نوشته‌ها
   10
  • واکنش‌ها
   1
  • امتیاز
   3
 • 1

  ali salmanpoor

  • نوشته‌ها
   262
  • واکنش‌ها
   111
  • امتیاز
   43
 • 1

  hamed jahanbakhsh

  از tehran
  • نوشته‌ها
   246
  • واکنش‌ها
   53
  • امتیاز
   28
 • 1

  Ali HoSseiNi

  • نوشته‌ها
   164
  • گالری
   1
  • واکنش‌ها
   167
  • امتیاز
   43
 • 1

  Nemesis

  • نوشته‌ها
   792
  • واکنش‌ها
   722
  • امتیاز
   93
 • 1

  MR.FOG

  • نوشته‌ها
   394
  • واکنش‌ها
   187
  • امتیاز
   43