آهنگسازی فیلم

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Farhood

    تخصصی قدم به قدم با خود آهنگساز فیلم

    اینکه پروسه ی آهنگسازی یک فیلم رو با خود آهنگساز همراه باشیم، فرصتی هست که شاید هر موقعی گیر نیاد. Tom Holkenborg آهنگساز هالیوودی، 10 ویدئوی آموزشی تهیه کرده که پروسه ی ساخت موسیقی یکی از فیلمهای خودش (Mad Max) رو قدم به قدم در استودیوی خودش توضیح میده و آموزش رو پیش میبره. Mad Max از...