آهنگ

لحن صدایی است متناوب که دارای مدت زمان، ارتفاع، بلندی و طنین منحصر به فرد است.
لحن تنها به بسامد یا فرکانس وابسته نیست، بلکه به طنین (مجموعه فرکانس‌های نزدیک به هم) تولید شده توسط ساز بستگی دارد و از این روست که صدای سازهای مختلف، حتی وقتی نت یکسانی را می‌نوازند با هم متفاوت است.

View More On Wikipedia.org
 • 3

  mazaheri

  از کرج
  • نوشته‌ها
   65
  • واکنش‌ها
   20
  • امتیاز
   8
 • 3

  Light

  33 از اهواز
  • نوشته‌ها
   10,200
  • منابع
   11
  • گالری
   36
  • آلبوم‌ها
   5
  • وبلاگ‌ها
   2
  • نوشته‌ها
   32
  • مقالات
   3
  • واکنش‌ها
   8,541
  • امتیاز
   5,000
 • 2

  mehran.fitness

  • نوشته‌ها
   541
  • واکنش‌ها
   352
  • امتیاز
   63
 • 2

  suymun

  • نوشته‌ها
   127
  • واکنش‌ها
   71
  • امتیاز
   28
 • 2

  HosseinMH

  از tehran
  • نوشته‌ها
   138
  • واکنش‌ها
   29
  • امتیاز
   28
 • 2

  alizamany

  از یزد
  • نوشته‌ها
   12
  • واکنش‌ها
   7
  • امتیاز
   3
 • 1

  MR.FOG

  • نوشته‌ها
   394
  • واکنش‌ها
   186
  • امتیاز
   43
 • 1

  behruz_godrat

  • نوشته‌ها
   23
  • واکنش‌ها
   12
  • امتیاز
   3
 • 1

  hossein298

  • نوشته‌ها
   58
  • واکنش‌ها
   18
  • امتیاز
   8
 • 1

  mbmbhh

  • نوشته‌ها
   0
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   0
 • 1

  Mamad Messy

  • نوشته‌ها
   37
  • واکنش‌ها
   58
  • امتیاز
   18
 • 1

  ms-music

  از رشت
  • نوشته‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  sajjad_elegance

  • نوشته‌ها
   226
  • واکنش‌ها
   54
  • امتیاز
   28
 • 1

  abtinfarvahar

  • نوشته‌ها
   5
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   3
 • 1

  mahbang

  • نوشته‌ها
   20
  • واکنش‌ها
   4
  • امتیاز
   3
 • 1

  bamdad1359

  • نوشته‌ها
   390
  • واکنش‌ها
   657
  • امتیاز
   93
 • 1

  shahramd

  از danmark
  • نوشته‌ها
   11
  • واکنش‌ها
   4
  • امتیاز
   3
 • 1

  aminsinger

  از قشم
  • نوشته‌ها
   7
  • واکنش‌ها
   2
  • امتیاز
   0
 • 1

  farshadalizade

  • نوشته‌ها
   171
  • واکنش‌ها
   95
  • امتیاز
   28
 • 1

  zadis

  • نوشته‌ها
   29
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   3