آهنگ

لحن صدایی است متناوب که دارای مدت زمان، ارتفاع، بلندی و طنین منحصر به فرد است.
لحن تنها به بسامد یا فرکانس وابسته نیست، بلکه به طنین (مجموعه فرکانس‌های نزدیک به هم) تولید شده توسط ساز بستگی دارد و از این روست که صدای سازهای مختلف، حتی وقتی نت یکسانی را می‌نوازند با هم متفاوت است.

View More On Wikipedia.org

  Recent Content Tagged With آهنگ

 1. M A 30
 2. shahramd
 3. BardiaCJ
 4. suymun
 5. suymun
 6. sajjad_elegance
 7. M A 30
 8. behruz_godrat
 9. alirezawilson
 10. alireza554
 11. MR.FOG
 12. saeed.shahkar
 13. sam ca
 14. sam ca
 15. mehran.fitness
 16. vahidalyani
 17. alireza554
 18. vahidalyani
 19. farshadalizade
 20. sam ca