حنجره سازی

شکمچهٔ حنجره (به انگلیسی: Ventricle of the larynx) که سینوس حنجره‌ای یا سینوس مورگانی نیز نامیده می‌شود، یک حفرهٔ دوکی‌شکل (به انگلیسی: Fusiform fossa) است که بین چین‌های ونتریکولار و صوتی در هر طرف حنجره قرار گرفته و تقریباً در تمام طول خود گسترش می‌یابند. یک سینوس مورگانی نیز در حلق وجود دارد.
این حفره در بالا به لبهٔ هلالی‌شکل و آزاد چین ونتریکولار، در پایین به لبهٔ مستقیم چین صوتی و در خارج به غشاء مخاطی که عضلهٔ تیروآریتنوئید متناظر را می‌پوشاند، محدود می‌شود.
بخش قدامی لارینژئال ونتریکل به دهانهٔ باریکی منتهی می‌شود که به ساک کیسه‌مانندی از غشاء مخاطی می‌رسد که آپاندیس (زائده‌ی) شکمچهٔ حنجره نام دارد.

View More On Wikipedia.org
  1. Farhad Mahdavi

    آموزش صداسازی و حنجره سازی برای خوانندگی

    سلام دوستان در اینجا اگر مطلبی برای اینکه صدا و حنجره ی خودمونو بسازیم دارید بزارید با تشکر من شروع میکنم . برای اینکه یک صدای خوب داشته باشیم باید یک ریه مناسب داشته باشیم . یعنی باید نفس خوبی داشته باشیم . از توضیحات پایه ای که همه میدونید مانند اینا : سیگارو قلیون نکشید . در هوای آلوده بیرون...