حمایت مالی

قانون حمایت خانواده به قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و سایر قوانین خانواده در قانون اساسی ایران پرداخته است. قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ در دوره پهلوی تصویب شد. در سال ۱۳۵۴ نیز قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ تصویب شد. شاه‌دُخت اشرف پهلوی به عنوان عضوی از هیئت حاکمهٔ ایران، در اعمال برخی تغییرات در قوانین مربوط به زنان از جمله قانون حمایت از خانواده نقش مهمی داشت.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  Ramtin Shabanian

  مدیر تالار آهنگسازی 29 از G Studio
  • نوشته‌ها
   2,013
  • منابع
   1
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   1
  • واکنش‌ها
   2,464
  • امتیاز
   113