حل آکورد

حل (انگلیسی: Resolution)، حل نت یا حل آکورد، در تئوری موسیقی و تنال غربی، انتقال یک نت یا آکورد از «ناخوشایندی» (صدای ناپایدار) به یک «مطبوعیت» (صدای نهایی یا پایدار) است.
برای ایجاد جذابیت در موسیقی، می‌توان از نامطبوعی، حل و تعلیق استفاده کرد. در جایی که انتظار می‌رود یک ملودی یا الگوی آکوردی در یک نت یا آکورد خاص تمام شود، می‌توانید با یک آکورد یا نت متفاوت اما مشابه، برای حلِ آن انتخاب و صدایی جالب و غیرمنتظره ایجاد کنید. به عنوان مثال: کادانس فریب‌دهنده.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  matinmk

  22 از کرج
  • نوشته‌ها
   11
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1