حل آکورد

حل (انگلیسی: Resolution)، حل نت یا حل آکورد، در تئوری موسیقی و تنال غربی، انتقال یک نت یا آکورد از «ناخوشایندی» (صدای ناپایدار) به یک «مطبوعیت» (صدای نهایی یا پایدار) است.
برای ایجاد جذابیت در موسیقی، می‌توان از نامطبوعی، حل و تعلیق استفاده کرد. در جایی که انتظار می‌رود یک ملودی یا الگوی آکوردی در یک نت یا آکورد خاص تمام شود، می‌توانید با یک آکورد یا نت متفاوت اما مشابه، برای حلِ آن انتخاب و صدایی جالب و غیرمنتظره ایجاد کنید. به عنوان مثال: کادانس فریب‌دهنده.

View More On Wikipedia.org
  1. M

    هارمونی

    سلام دوستان، سوال درمورد تلاقی محسوس دارم. اگه در یک آکورد، نتِ محسوسِ گام در سوپرانو قرار بگیره، باید آکورد بعدی آکوردِ تُنیک باشه یا فقط نتِ محسوسی که در سوپرانو هستش باید به نت تُنیک حل شه؟ مثلا در گام مینور طبیعی آکورد درجه هفتم میتونه به آکورد درجه پنجم وصل بشه یا فقط باید به آکورد تُنیک...