خارجی

در قانون کسی که شهروندی کشوری را ندارد، نسبت به آن کشور بیگانه محسوب می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 • 1

  AliRezA Nasehi

  31 از تهران
  • نوشته‌ها
   1,080
  • واکنش‌ها
   1,876
  • امتیاز
   113
 • 1

  DjConte

  30
  • نوشته‌ها
   48
  • واکنش‌ها
   26
  • امتیاز
   8
 • 1

  saman123

  53
  • نوشته‌ها
   13
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  Farhad76

  24 از Sweet Spot
  • نوشته‌ها
   434
  • وبلاگ‌ها
   1
  • نوشته‌ها
   2
  • واکنش‌ها
   329
  • امتیاز
   63
 • 1

  Mehdikhodaei

  37 از تبریز
  • نوشته‌ها
   282
  • واکنش‌ها
   197
  • امتیاز
   43
 • 1

  Mahdi_31

  • نوشته‌ها
   36
  • واکنش‌ها
   10
  • امتیاز
   8
 • 1

  magical boy

  39
  • نوشته‌ها
   40
  • واکنش‌ها
   10
  • امتیاز
   8
 • 1

  Salar28

  • نوشته‌ها
   15
  • واکنش‌ها
   3
  • امتیاز
   3