یورت

یورت یا یورد اسمی است که عشایر مغول و ترک در آسیای میانه به چادرهایی که به عنوان خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌گویند.چادرهای یورت معمولاً از پشم و پوست حیوانات درست شده‌اند و قابل حمل هستند.

View More On Wikipedia.org
  1. bagher2g

    آخرش توی فقر می میرن

    پای حرفام بشین تماشا کن توی اعماق سنگ ها پولُ دست های سیامو ، لبخندِ نامزدِ با دروغ مشغولُ پای حرف های من حس کن حرف هایی رو که نباید زد تیزرای خوب در میاد از توش جور شد سوژه فلان نامزد! تو سیاسی ترین اوضاع زیر فرسنگ ها اقتصاد بهترین دوستم امروز رو به روی چشای من جون داد کارگرها همیشه با بازو...