آکورد

آکورد (به فرانسوی: Accord) به نواختن همزمان چند نت گفته می‌شود. آکوردها به منظور ایجاد هارمونی در آهنگ استفاده می‌شوند. به بیان دیگر به چند صدا که در یک زمان با هم شنیده می‌شوند آکورد می‌گویند، نت‌ها اگر با فواصل سوم روی هم چیده شده باشند آن را «حالت پایگی» گویند. آکورد را متناسب با گام‌های موسیقی می‌سازند و معمولاً در سازهای زهی و کلاویه دار دیده می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 • 5

  matinmk

  22 از کرج
  • نوشته‌ها
   11
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  K1mb

  29
  • نوشته‌ها
   0
  • واکنش‌ها
   0
  • امتیاز
   1
 • 1

  mr.r

  20 از mashhad
  • نوشته‌ها
   149
  • واکنش‌ها
   67
  • امتیاز
   28
 • 1

  Mehdikhodaei

  36 از تبریز
  • نوشته‌ها
   280
  • واکنش‌ها
   191
  • امتیاز
   43